Wij zoeken

Als projectontwikkelaar zijn wij steeds op zoek naar goed gelegen eigendommen.

Deze locaties dienen te voldoen aan volgende criteria: - grondoppervlakte vanaf 3.000 m² - braakliggend of bebouwd - commerciële ligging in of nabij het centrum

Bodemverontreiniging of slechte staat van gebouwen is voor ons geen probleem.

Indien u over een goed beschikt dat ons zou kunnen interesseren kan u dit aanbieden door middel van nevenstaand formulier.

Aanmeldingsformulier
 
Sending...

AANMELDEN

ligging terrein / gebouw

gegevens terrein/gebouw

 

Deze website gebruikt cookies. Meer informatie. PrivacyDisclaimer